ข่าวทั่วไป

ลุ้น! ศาลนัดฟังพิพากษา ‘ครูจอมทรัพย์’ วันนี้ ก่อนรู้ผลคดี

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงขั้นตอน กรณีที่ศาลจังหวัดนครพนม นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาพิจารณาการรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครู ที่เคยร้องทุกข์ ว่า เป็นแพะในคดีขับรถชนคนตาย ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาจำคุก ว่า การขอรื้อฟื้นคดีเป็นไปตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 ที่ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ตัดสินคดีนั้น (ในกรณีนี้คือศาลจังหวัดนครพนม) เพื่อให้มีการไต่สวนตามเงื่อนไขว่าสามารถรื้อฟื้นได้หรือไม่ แล้วส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่ง

สำหรับคดีนี้ ศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีมูลพอที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ จึงมีคำสั่งให้รับคำร้องและให้ศาลจังหวัดนครพนมดำเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ ต่อมาศาลจังหวัดนครพนมได้รื้อฟื้นคดีและไต่สวนพยานเสร็จสิ้น แล้วทำความเห็นส่งให้ศาลฎีกาพิจารณา เนื่องจากศาลฎีกาเป็นศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด และมีอำนาจในการพิจารณาเพื่อทำคำพิพากษาตามมาตรา 13 (2) ของ พ.ร.บ.รื้อฟื้นคดีฯ ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่คำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมเป็นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องดำเนินการพิจารณาและทำความเห็นส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีพิจารณาเพื่อพิพากษายกคำร้อง หรือ ยกคำพิพากษาเดิม และพิพากษาว่าบุคคลนั้น มิได้กระทำความผิด” ถ้าศาลฎีกาพิพากษายกคำร้อง คดีก็เป็นอันยุติตามคำพิพากษาเดิม แต่ถ้ายกคำพิพากษาเดิมก็จะมีคำพิพากษาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้กระทำความผิด โดยบัดนี้ศาลฎีกาได้พิจารณาเสร็จแล้ว

ซึ่งศาลจังหวัดนครพนม ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 7 ธ.ค. 2560 แต่นางจอมทรัพย์ได้ประสานว่าจะยื่นคำร้องขอฟังคำพิพากษาในวันที่ 17 พ.ย. นี้ หากยื่นคำร้องจริง ศาลจังหวัดนครพนมจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุสมควรที่จะอ่านคำพิพากษาได้ทันทีหรือไม่ หากมีเหตุสมควรก็สามารถอ่านคำพิพากษาในวันดังกล่าวได้

ขอบคุณที่มา : news.mthai.com

Leave a Comment