ข่าวทั่วไป

กรุงเทพโพล เผย ปชช. 63% เชื่อปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น ทำการเมืองดีขึ้น

“กรุงเทพโพล” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คิดเห็นอย่างไร การปลดล็อกเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น” หลังมีข่าวว่าจะมีการปลดล็อก เตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ยังไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด และจะเลือกตั้งในระดับ และประเภทใดบ้าง โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,184 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.9 ระบุ ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้พร้อมกันทุกระดับทั่วประเทศ , ร้อยละ 33.2 ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเฉพาะในส่วนที่หมดวาระ หรือว่างอยู่ก่อนที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ และร้อยละ 12.9 ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับก่อน เฉพาะเขตปกครองพิเศษ เช่น ผู้ว่ากทม. และเมืองพัทยาหรือ เฉพาะ อบจ.

ประชาชนร้อยละ 40.0 มองว่า การการปลดล็อกของ คสช. และรัฐบาล ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับหรือเฉพาะพื้นที่ ก่อนเลือกตั้งระดับชาติ นั้น เพื่อต้องการทดสอบระบบ และความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง, ร้อยละ 35.6 เพื่อต้องการนำร่องการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพื่อทดแทนตำแหน่งผู้นำระดับท้องถิ่นเดิมที่หมดวาระไป และร้อยละ 30.0 ต้องการดูคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นเพื่อวัดกระแสความนิยมการเมืองในระดับชาติ

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 63.3 เชื่อว่า หากจัดให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองน่าจะดีขึ้น , ร้อยละ 32.5 ระบุว่าน่าจะเหมือนเดิม และร้อยละ 4.5 ระบุ น่าจะแย่ลง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 48.1 เชื่อว่าหากมีเลือกตั้งท้องถิ่น จะทำให้ได้ผู้นำท้องถิ่นที่ดีมีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญ

ขอบคุณที่มา : news.mthai.com

Leave a Comment